ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.th

นางนงนุช ตะวันพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

นางนงนุช  ตะวันพิทักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
เมื่อวันเสาร์ที่ 8  กันยายน 2561 นางนงนุช  ตะวันพิทักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมจิตอาสา  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  Big Cleaning Day  ณ บริเวณศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  


เอกสารแนบ