ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.th

นางนงนุช ตะวันพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณและพระเกียรติคุณ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

นางนงนุช  ตะวันพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณและพระเกียรติคุณ  ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 นางนงนุช  ตะวันพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม“บริจาคโลหิต”เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณและพระเกียรติคุณ  ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในโอกาสวันรพี ประจำปี  2561  ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ


เอกสารแนบ