ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.th

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ โดย นางนงนุช ตะวันพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ณ สวนสาธารณะมิ่งมงคล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ โดย นางนงนุช  ตะวันพิทักษ์     ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ณ สวนสาธารณะมิ่งมงคล  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม 2561 นางนงนุช  ตะวันพิทักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ณ สวนสาธารณะมิ่งมงคล  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 จัดขึ้น  ณ หอประชุมพญานครินทร์  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ


เอกสารแนบ