ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.th

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานวันรพี ประจำปี 2561

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานวันรพี ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 นางนงนุช  ตะวันพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมงาน “วันรพี” ประจำปี 2561 อันมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ และนักเรียนนักศึกษาดูงานกระบวนพิจารณาคดีของศาลและนิทรรศการวันรพี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานอื่นๆ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ 


เอกสารแนบ