ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.th

นางนงนุช ตะวันพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาเจ้าหน้าที่ศาล

นางนงนุช  ตะวันพิทักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาเจ้าหน้าที่ศาล
เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2561  นางนงนุช  ตะวันพิทักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสาวชัญญา  เชาวนทรงธรรม  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสมาน  จันทร์ทรง  บิดานายปิฏิพัทธ์  จันทร์ทรง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ  ณ  บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 6 บ้านโพนงาม ตำบลหนองบ่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี


เอกสารแนบ