ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.th

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2561  นางนงนุช  ตะวันพิทักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  และพิธีจุดเทียน  ถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  66  พรรษา 
28 กรกฎาคม  2561  จัดขึ้น  ณ  หอประชุมพญานครินทร์  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ


เอกสารแนบ