ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.th

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา
เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2561  นางนงนุช  ตะวันพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายณัฏฐ์  สุวรรณศร ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์โคกบ๋าใหญ่  หมู่ที่ 10 ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ       


เอกสารแนบ