ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.th

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28  กรกฎาคม  2561
เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2561  นางนงนุช  ตะวันพิทักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  บรมนาถบพิตร  และถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  66  พรรษา  28  กรกฎาคม  2561  จัดขึ้น  ณ  สวนมิ่งมงคล  (หอนาฬิกา)


เอกสารแนบ