ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.th

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการ เผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการ เผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
เมื่อวันที่  18 กรกฎาคม  2561  นางนงนุช  ตะวันพิทักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้  นายเกรียงศักดิ์  ไชยงาม  นิติกรชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ภายใต้โครงการ “เผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ประชาชน” เพื่อให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและขั้นตอน ติดต่อราชการศาล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของศาลจังหวัดอำนาจเจริญแก่ประชาชน  โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน  ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


เอกสารแนบ