ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.th

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่นักเรียน

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่นักเรียน
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายวีระ  มหธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่นักเรียน  ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนมากยิ่งขึ้น  ณ หอประชุมโรงเรียนพนาศึกษา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ


เอกสารแนบ