ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.th

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายวีระ  มหธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการ “ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและบังคับคดีผู้ประกัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ให้ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ณ หอประชุมอำเภอชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ


เอกสารแนบ