ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.th

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
              เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายวีระ  มหธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
ทรงพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษาในปีนี้ และเพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้เป็นที่รู้จักโดยแพร่หลาย ณ ด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


เอกสารแนบ