ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.th

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดงาน วันรพี ประจำปี 2560

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ   จัดงาน วันรพี ประจำปี 2560
              เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายวีระ  มหธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดงาน “วันรพี” ประจำปี 2560 อันมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ และนักเรียนนักศึกษาดูงานกระบวนพิจารณาคดีของศาลและนิทรรศการวันรพี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานอื่นๆ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  


เอกสารแนบ