ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและบริเวณรอบศาลจังหวัดอำนาจเจริญ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมภายในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและบริเวณรอบศาลจังหวัดอำนาจเจริญ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมภายในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณ 2560


เอกสารแนบ