จำนวนข่าวทั้งหมด 46
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ มอบพระมงคลมิ่งเมืองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ มอบพระมงคลมิ่งเมืองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
  :: ข่าวที่ 741   :: วันที่ 27 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 740   :: วันที่ 27 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในหัวข้อ การทำงานอย่างมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ”
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในหัวข้อ การทำงานอย่างมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ”
  :: ข่าวที่ 739   :: วันที่ 23 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมผู้ประนีประนอมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมผู้ประนีประนอมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 735   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมโครงการ  “ เผยแพร่ความรู้กฎหมายและการคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชน ”
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมโครงการ “ เผยแพร่ความรู้กฎหมายและการคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชน ”
  :: ข่าวที่ 734   :: วันที่ 17 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญมอบรางวัลเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณดีเด่น
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญมอบรางวัลเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณดีเด่น
  :: ข่าวที่ 733   :: วันที่ 17 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  :: ข่าวที่ 732   :: วันที่ 16 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการสร้างทางลาด สำหรับบุคคลผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการสร้างทางลาด สำหรับบุคคลผู้พิการหรือทุพพลภาพ
  :: ข่าวที่ 730   :: วันที่ 9 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมโครงการบริการงานคดีระหว่างศาลชำนัญพิเศษกับศาลจังหวัด
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมโครงการบริการงานคดีระหว่างศาลชำนัญพิเศษกับศาลจังหวัด
  :: ข่าวที่ 728   :: วันที่ 9 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ประจำภาค ๓
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ประจำภาค ๓
  :: ข่าวที่ 727   :: วันที่ 3 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอำนาจเจริญ
  :: ข่าวที่ 726   :: วันที่ 29 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 725   :: วันที่ 28 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบงานคอมพิวเตอร์
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบงานคอมพิวเตอร์
  :: ข่าวที่ 724   :: วันที่ 28 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 58 )
ประกาศศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วและทาสีและก่อสร้างรั้วกั้นทางเข้าด้านหลังห้องควบคุมผู้ต้องหาและจำเลยฯครั้งที่ ๒(เพิ่มเติม)   
  :: ข่าวที่ 722   :: วันที่ 27 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในศาล “กรณีเกิดอัคคีภัย” ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในศาล “กรณีเกิดอัคคีภัย” ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 721   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดอบรมในหัวข้อวิชา “ขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์หน้าบัลลังก์อย่างมืออาชีพ”
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดอบรมในหัวข้อวิชา “ขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์หน้าบัลลังก์อย่างมืออาชีพ”
  :: ข่าวที่ 718   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
นางสาววาสนา หนักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวอบรมปฐมนิเทศข้าราชศาลยุติธรรมที่มารับตำแหน่งใหม่
นางสาววาสนา หนักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวอบรมปฐมนิเทศข้าราชศาลยุติธรรมที่มารับตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 717   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
ได้มอบหมายให้ นายทรงชัย ทิพยผลาผลกุล ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันส
ได้มอบหมายให้ นายทรงชัย ทิพยผลาผลกุล ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันส
  :: ข่าวที่ 716   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
นายสมนึก ลิ้มเทียมเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายสุมาศ อุดมจินดาสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวาย ราชสั
นายสมนึก ลิ้มเทียมเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายสุมาศ อุดมจินดาสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวาย ราชสั
  :: ข่าวที่ 715   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
ประกาศศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วและทาสี และก่อสร้างรั้วกั้นทางเข้าด้านหลังห้องควบคุมผู้ต้องหาและจำเลยฯ ครั้งที่ ๒   
  :: ข่าวที่ 714   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |