จำนวนข่าวทั้งหมด 36
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอำนาจเจริญ
  :: ข่าวที่ 726   :: วันที่ 29 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 725   :: วันที่ 28 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบงานคอมพิวเตอร์
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบงานคอมพิวเตอร์
  :: ข่าวที่ 724   :: วันที่ 28 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ประกาศศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วและทาสีและก่อสร้างรั้วกั้นทางเข้าด้านหลังห้องควบคุมผู้ต้องหาและจำเลยฯครั้งที่ ๒(เพิ่มเติม)   
  :: ข่าวที่ 722   :: วันที่ 27 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในศาล “กรณีเกิดอัคคีภัย” ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในศาล “กรณีเกิดอัคคีภัย” ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 721   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดอบรมในหัวข้อวิชา “ขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์หน้าบัลลังก์อย่างมืออาชีพ”
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดอบรมในหัวข้อวิชา “ขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์หน้าบัลลังก์อย่างมืออาชีพ”
  :: ข่าวที่ 718   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
นางสาววาสนา หนักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวอบรมปฐมนิเทศข้าราชศาลยุติธรรมที่มารับตำแหน่งใหม่
นางสาววาสนา หนักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวอบรมปฐมนิเทศข้าราชศาลยุติธรรมที่มารับตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 717   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
ได้มอบหมายให้ นายทรงชัย ทิพยผลาผลกุล ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันส
ได้มอบหมายให้ นายทรงชัย ทิพยผลาผลกุล ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันส
  :: ข่าวที่ 716   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
นายสมนึก ลิ้มเทียมเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายสุมาศ อุดมจินดาสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวาย ราชสั
นายสมนึก ลิ้มเทียมเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายสุมาศ อุดมจินดาสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวาย ราชสั
  :: ข่าวที่ 715   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
ประกาศศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วและทาสี และก่อสร้างรั้วกั้นทางเข้าด้านหลังห้องควบคุมผู้ต้องหาและจำเลยฯ ครั้งที่ ๒   
  :: ข่าวที่ 714   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการ “ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้ส่งหมายในฝัน”
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการ “ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้ส่งหมายในฝัน”
  :: ข่าวที่ 713   :: วันที่ 16 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดงานเลี้ยงอำลาเจ้าหน้าที่
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญจัดงานเลี้ยงอำลาเจ้าหน้าที่
  :: ข่าวที่ 712   :: วันที่ 16 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
จุลสารศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2557
จุลสารศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2557
  :: ข่าวที่ 711   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
  :: ข่าวที่ 710   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
  :: ข่าวที่ 709   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
ประกาศศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 708   :: วันที่ 13 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
  :: ข่าวที่ 707   :: วันที่ 9 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
  :: ข่าวที่ 706   :: วันที่ 9 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘”
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘”
  :: ข่าวที่ 705   :: วันที่ 8 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 68 )
บุคลากรศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
บุคลากรศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
  :: ข่าวที่ 704   :: วันที่ 8 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |