ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 98
ผบ.1002/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1003/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.1004/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1005/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1006/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.1007/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.1008/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1020/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1021/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1022/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1023/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.1024/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.1026/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1037/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.1038/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.1039/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.1054/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1055/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1056/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1057/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1068/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1069/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1070/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1071/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1072/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1074/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.1075/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.1076/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.1077/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.1152/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1199/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.1202/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.215/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.2202/58
นัดไต่สวนคำร้องฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.417/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.447/61
นั้ดพิจารณาหรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.448/61
นัดพิจารณาหรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.449/61
นัดพิจารณาหรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.458/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.513/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.627/61
สืบโจทก์ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.637/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.716/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การทำยอ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.967/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.969/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.970/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.971/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.972/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.236/61
ชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.274/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.343/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.348/61
ไกล่เกลี่ยให้การชี้สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.429/61
ชี้สืบไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.437/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.438/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.443/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.444/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.445/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.446/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.447/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.448/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.449/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.450/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.451/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.452/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.453/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.454/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.461/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.463/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.465/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.466/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.467/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.468/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.470/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.471/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.472/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.473/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.522/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.119/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1314/61
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1645/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.1664/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1665/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1689/61
นัดพร้อม
เวลา 13.30 น.
อ.1703/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1712/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1720/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.1918/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1919/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1920/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1921/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1922/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.2554/60
นัดพร้อมฟังผลชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.2556/60
นัดพร้อมฟังผลชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.3374/60
นัดพร้อมไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.499/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
อ.516/61
ฟังคำพิพากษาคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.589/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.