ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

29

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นายวีระ มหธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลแขวงอุบลราชธานี  โดยมีนายวิศรุต  มาเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลแขวงอุบลราชธานี  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่  มาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร  ณ ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ 
อ่านข่าว