ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

30

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 นายวีระ  มหธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับองคมนตรี โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
อ่านข่าว