ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

20

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นางนงนุช  ตะวันพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปทุมธานี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ และนายชัยรัตน์  จันทะอุ่มเหม้า ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมหาสารคาม ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชประสงค์ แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อวงการศาลยุติธรรม สำหรับปี 2561 จะครบรอบ 136 ปี ศาลยุติธรรม โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ในวันดังกล่าว ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณสวนด้านหลังอาคารศาล  
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 11
ผบ.2573/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.257/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ กก เวลา 9.00 น.
พ.624/59
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.683/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.694/60
นัดสืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.848/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.883/60
ชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.1682/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2991/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.605/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.779/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.