ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.thข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 26
อ.3631/59
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3744/59
นัดสืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.201/60
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ก.ก.
พ.244/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.217/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.218/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.250/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.251/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.252/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.253/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.254/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.255/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.256/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.257/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.258/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3401/59
สืบพยานโจทก์/จำเลยทั้งสอง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3631/59
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3655/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3744/59
นัดสืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.737/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.808/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.862/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.898/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.944/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ก.ก.
ผบ.92/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.913/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ