ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ Amnat charoen Provincial Court ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร 045451060 โทรสาร 045511504 Email : uncc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

37

เมื่อวันที่  3  และวันที่  10  มิถุนายน  2561  นางสาวชัญญา  เชาวนทรงธรรม  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  ให้เกียรติเป็นวิทยากรเนื่องในโครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในส่วนภูมิภาค” (ภาษาอังกฤษ)  ของศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  ได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในการ ปฏิบัติราชการในชีวิตประจำวัน  โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น  ณ  ห้องประชุมศาลจังหวัดอำนาจเจริญ  
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 19
ผบ.308/61
สืบโจทก์,จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.3518/60
นัดสืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.70/61
สืบจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.783/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.784/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.785/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.786/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.787/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.788/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
ผบ.807/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
พ.302/61
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.360/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
พ.363/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
พ.364/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 16.30 น.
อ.1665/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1666/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.351/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ.372/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.411/61
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.